KÖNYVEIM
Könyvet készíteni az egyik legcsodálatosabb dolog a világon!

 

„Ültess egy fát, nevelj fel egy gyermeket,

írj egy könyvet- nem éltél hiába.” 

(kínai bölcsesség)

Fát már nem egyet ültettem, két gyönyörű lányom van és már két saját könyvem is!
Albumaim sok év munkája. Paris flâneur első könyvemet hat éven keresztül, Álmom India c. könyvemet négy éven át készítettem.
Mindegyik munka életem egyik legfontosabb kiteljesedése.
Büszke vagyok rájuk. Rengeteg tapasztalatot szereztem ké-

szítésük közben. A könyv születését, egy gyermek születésé-

hez tudnám leginkább hasonlítani. Az ötlet megfoganta után még nagyon sok idő, odafigyelés, aggódás, befektetés mire megszületik. Születése után már saját életét éli, de törődni kell vele!
Köszönöm mindenkinek aki segítségemre volt ebben a
csodálatos munkában, folyamatban!
Külön köszönet szerzőtársaimnak, hogy megtiszteltek azzal, hogy könyveimbe írtak és gazdagabbá tették .

JUHÁSZ BALÁZS - LEVELES ZOLTÁN

ÁLMOM INDIA

című fotóalbuma

 

Exkluzív fotóalbum jelenik meg 2010 novemberében egy magyar fotóművész képeivel és egy magyar hindu szerzetes írásaival. Indián nem győznek meglepődni…
Egy vallomás, egy életmű. Nem útikönyv, nem tankönyv.

Egy fotós és egy szerzetes találkozása.
Visszaemlékezés. Hangosan gondolkodik a két szerző.

Ez a könyv elmeséli egy nyugati fotóművész és egy nyugati hindu szerzetes rácsodálkozását a megmagyarázhatatlan világra.
Két kultúra találkozása.

 

A szerzők rövid bemutatása


Juhász Balázs 40 éves fotográfus, a Magyar Fotóművészek

Szövetségének tagja.
Pályafutása kiemelkedő állomása a 2005-ben magánkia-

dásban megjelent és már a második kiadását is megélt

Paris flaneur című magyar–francia nyelvű, fekete-fehér

fotóalbuma, ami számos méltatást kapott a hazai és külföl-

di médiában.

A könyvbemutatót Párizsban és Magyarországon több

kiállítás is kísérte. Négy éve visszajár Indiába, ahol

több ezer felvételt készített. A közös utak anyagából ké-

szült az Álmom India című fotóalbum fotográfiáival és Leveles Zoltán szövegeivel.

Kísérője és e könyv társszerzője, Leveles Zoltán hindu

szerzetes, India rendszeres látogatója.
Az India Klub Alapítvány ügyvivőjeként hitelesen képvi-

seli az indiai kultúrát. Szakmai konferenciák, oktatási intézmények meghívott előadója, indiai fesztiválok szer- vezője. Korábbi publikációi: A varázslatos India c. könyv társszerzője, a 2006-ban megalakult India Hangja elektronikus hírlevél megálmodója és főszerkesztője.

 

 

A SZERZŐK VALLOMÁSA:

 

Minden Indiába érkezésem olyan, mintha álmodnék.

Hogy meddig tarthat ez az álom, nem tudom. Bárcsak

örök létemmé válna mindaz, amit ez az álom adott ne-

kem! Álom, ahogyan Indiába keveredtem, s minden

ott töltött pillanatom. Ajándéka mégis valós: rávezet az

igazi emberré válás felé vezető ösvényére.
Leveles Zoltán

 

Hermann Hesse, Sziddhárta című könyve hozott Indiába.

Húsz évesen meghatározó volt az életemre, húsz évvel

később egy álom válhatott valóra saját könyvünkben.

Az én Indiám elevenedik meg benne, ami csak egy fénye

a valósáságnak. India tanít, formál, megedzi az embert.

Nem kímél. Egyszerre gyönyörködtet és elborzaszt.

A szélsőségek világa. Semmihez sem hasonlítható.

Sokszor tettem fel a kérdést, miért megyek újra meg

újra vissza. Magam sem tudom, de érzem, hogy ott van.

Még ott van, amit kerestem! Egy szeletét elhozhattam. Köszönöm Indiának, hogy nem csak egy fantasztikus élményt, kalandot adott életemnek, hanem egy igaz

barátot, akit azóta testvéremként és mesteremként tisztelhetek.

Juhász Balázs

 

JUHÁSZ BALÁZS  

PARIS flâneur

 

35 évesen készítettem első könyvem, a Paris flâneur-t.

1998-ban jártam először Párizsban. A város annyira megfogott, hogy már akkor elhatároztam egyszer könyvet fotózok róla.

Túl a szakmai feladatokon, érzéseket, benyomásokat akartam megörökíteni. Tudatosan fekete-fehér fotográfiákat készítettem, nem konkrét dolgokra, hanem hangulatokra figyeltem. Hat éven keresztül, összesen nyolc alkalommal, 5-7 napot töltöttem Párizsban, több ezer képet készítettem.

Már kezdetektől éreztem, hogy a képekben magukban több van - mert kapcsolhatók hozzá jó szavak, gondolatok, személyes mondatok. Én képekkel dolgozom (élek), nem szavakkal. De azt szeretném, ha az élmény mind közösebb, teljesebb lehetne.

 

 

Társszerzőként olyan ismert személyeket kértem fel, akik munkájukkal, gondolataikkal példát jelentenek számomra. Azokat az embereket, akiket tisztelek, sokra tartok megke-

restem alkotói segítségüket kérve, hogy egy-egy képhez

vagy részhez, vagy akár a teljes anyagról írják le gondolata-

ikat, benyomásaikat - soraikkal, nevükkel a képek, pillana-

tok átélhető élménnyé változhatnak.

Néhány általam kedvelt magyar, külföldi album erősítette meg elképzelésemet, hogy a szöveg még izgalmasabbá tudja tenni a képi világot, a fényekkel való üzenetet.

 

A könyvben szereplők névsora:

 

Andok Ferenc, Baricz Katalin, Cserhalmi György,

Csernus Sándor, Faludy György, Fejtő Ferenc,

Földes László, Gyarmati Csaba, Gyémánt László,

Katona Klári, Kepes András, Koltai Lajos,

Kuklay Antal, Popper Péter, Rozsonits Tamás,

Sárosi István, Sárvári György, Szászi András,

Szepes Mária, Vámos Miklós és Vekerdy Tamás.

 

Kilenc hónap szerkesztési munka után megszületett a

Paris flâneur c. könyv, amit magam terveztem, szerkesz-tettem és tipografáltam.

 

 

A SZERZŐ VALLOMÁSA A KÖNYV SZÜLETÉSEKOR:

 

35 éves fotográfus vagyok, életem fontos szakaszában. 1988 óta fotografálok.

Legkedvesebb témám az ember, a természet, a kultúrák. Úgy érzem eljött az idő, hogy megmutathatok valamit magamból.

Eszközöm a kamerám, a „negyedik szemem” és - a Város,

a sziget, ahol otthon érzem magam, - a hely, mely felidézi “régi” felszabadult énemet, ahol az ember “szembejöhet” önmagával.

Párizsban 1998-ban jártam először. A Notre Dame előtt minden alkalommal megcsiszoltam a lábam, jelezve,

hogy vissza akarok térni Városomba. Párizs azóta nem ereszt. Valamiért mindig visszahúz. Hat éven keresztül fotografáltam, fél éven keresztül terveztem és szerkesztet-

tem a könyvet. Csodálatos időszak volt.

Olyan inspirációkra, emberekre és tapasztalatokra leltem, melyek fontos lenyomatokat tettek életemben.

Köszönöm a sorsnak, hogy átélhettem ezeket az érzéseket.

Köszönöm annak a huszonegy Embernek, aki elkísért sétáimon és gondolataival, emlékeivel gazdagította, átél-

hető élménnyé változtatta a fényekkel való üzenetet.

Juhász Balázs

 

««
1 / 15
»»